Visste du att...


Insatser StoChampionatet

StoChampionatet 2020.
För år 2016 svenskfödda ston.
StoChampionatet 2021.
För år 2017 svenskfödda ston.
180930 insats 1: 1000 kr exkl. moms 190930 insats 1: 1000 kr exkl. moms
181231 insats 2: 1000 kr exkl. moms. 191231 insats 2: 1000 kr exkl. moms.
190430 insats 3: 1000 kr exkl. moms. 200430 insats 3: 1000 kr exkl. moms.
190930 insats 4: 1000 kr exkl. moms. 200930 insats 4: 1000 kr exkl. moms.
 

Om du vill att hästen ska vara kvar i loppet:
Du kommer löpande att faktureras via Svensk Travsport efter varje anmälningsdatum. Du
behöver inte skicka några pengar till banan eller betala insatserna på annat vis än via Svensk Travsports faktura.


Om du vill avbryta din betalning:
Ta kontakt med Axevallas sportkontor 0511-263 00 och meddela att du vill avbryta betalningen. Detta måste göras senast de datum som anges här ovan för att förhindra att en faktura skickas till er. Hästen förlorar då sin möjlighet att starta i insatsloppet. Du kan inte få tillbaka de insatser du redan betalt.